MONTAŻ DESEK KOMPOZYTOWYCH

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów oraz dbając o ich zadowolenie oferujemy:

  • Montaż desek kompozytowych
  • Pomiary i kalkulacje
  • Pomoc i wsparcie techniczne

Nasz wykwalifikowany zespół specjalistów, gwarantuje wysoką jakość wykonywanych usług.

MONTAŻ DESEK KOMPOZYTOWYCH

– konserwacja i użytkowanie tarasu

1. Przygotowanie podłoża

Aby zapewnić prawidłowy odpływ wody należy pamiętać o niewielkim wzdłużnym spadku podłoża 1% do 1,5% w kierunku na zewnątrz od domu.

Dopuszcza się dwa rodzaje podłoża:
A.Podłoże betonowe
B. Punkty betonowe na ziemi o wymiarach 200mm X 200mm w odstępach 300mm-400mm

2. Montaż legarów

Pierwszym krokiem przy montażu tarasu jest montaż legarów. Odstęp pomiędzy legarami powinien wynosić 300mm-400mm. Legary muszą znajdować się co najmniej 10mm od ścian lub innych przedmiotów, aby zapewnić miejsce na rozszerzenie się elementów tarasu WPC.
Legary mocowane są za pomocą blaszek montażowych ze stali nierdzewnej, które mocuje się do podłoża betonowego kołkami rozporowymi. Blaszki wsuwane są w specjalnie wycięte prowadnice w legarach, które pozwalają na swobodną pracę tarasu. Odstęp między blaszkami powinien wynosić 300do 400mm. Należy pamiętać, że rzeczą ABSOLUTNIE WYMAGANĄ, jest to aby legar kłaść równolegle do spadku tarasu.
Legarów nie należy łączyć do czoła, tylko z minimum 100mm zakładką. Pod każdą deską muszą być zamontowane co najmniej 3 legary, dotyczy to krótszych odcinków desek.

3. Montaż desek

Kolejnym etapem montażu tarasu jest zamocowanie desek tarasowych. Pierwszym elementem jaki należey zamocować jest klips startowy. Klipsy startowe mocujemy na legarach wzdłuż rozpoczynającej deski za pomocą wkrętów ze stali nierdzewnej, następnie do zamocowanych blaszek dosuwamy deskę. Do deski dokładamy klips mocujący do desek, który przykręcamy za pomocą wkrętów ze stali nierdzewnej do legara na całe długości deski. Zadanie powtarzamy aż do ostatniej deski, którą mocujemy za pomocą blaszek startowych. Należy pamiętać, aby desek nie łączyć na styk do czoła, należy zastosować łącznik gumowy lub zostawić co najmniej 7 milimetrową dylatację. Przy łączeniu dwóch desek końce ich nie mogą leżeć na jednym legarze, ponieważ deska może się skurczyć i spaść z legarów, albo też wystąpią inne problemy.

UWAGA:
Instalując klipsy startowe lub uchwyty montażowe, konieczne jest wstępne nawiercanie elementów kompozytowych tarasu za pomocą wiertła o średnicy 2,5mm, aby zapobiec pękaniu lub rozszczepianiu się podłoża, ponieważ wyroby WPC charakteryzują się dużą gęstością, co nie pozwala na bezpośrednie wbijanie gwoździ czy śrub.
Długość montowanej deski nie może być krótsza nić 400mm.

4. Wykończenie

W celu wykończenia zamontowanego tarasu WPC można skorzystać z następujących elementów wykończeniowych: Listwy maskującej, kątownika lub zaślepki deski.
Dwa pierwsze elementy można zamocować za pomocą kleju poliuretanowego lub za pomocą wkrętów pamiętając przy tym o wcześniejszym nawierceniu otworów.